Matutkjøring

Vi samarbeider med Fosshagen om levering av middagsmat til hjemmeboende

Aldersgruppe: Fra 18 år

Hvorfor kjører vi ut middager og desserter?

Mennesker med funksjonsnedsettelser og mange eldre klarer ikke å lage middag selv. Et variert kosthold er viktig for menneskers mentale og fysiske helse. Maten kjøres ut fra institusjonskjøkkenes på Fosshagen.

Hvordan foregår dette?

Som bruker/tjenestemottaker (under korona-situsjonen):
Du registrerer ditt behov på "Jeg trenger hjelp" og huker av for Matutkjøring. Fyll ut alle punkter i skjemaet. Vi bistår med å kontakte kjøkkenet/ansvarlig for matutkjøringen ved Fosshagen.

Som frivillig: 
- Du registrerer deg som frivillig på Lier Frivilligsentral og skriver under på en taushetserklæring.

Alle som har lyst til å være frivillig og føler at dette er meningsfylt kan bli matutkjører. Som matutkjører kjører du ferdigpakkede måltider til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette kan du gjøre en til to dager i uken, det som passer best for deg. Utkjøringen forgår mellom 9:00 - 15:00 og kan ta fra to til tre timer avhengig av ruten som kjøres.

Maten lages på institusjonskjøkkenet ved Fosshagen, Fossveien 8, 3403 Lier. Maten hentes på Fosshagen og kjøres i din bil ut til hjemmeboende i hele Lier. Bil kan også lånes av kjøkkenet.

Det skal ikke koste noe å være frivillig. Du får dekket drivstoffutgifter ved kjøregodtgjørelse etter statens satser. Skjema får du fra kjøkkenet på Fosshagen eller Lier Frivilligsentral og leveres på kjøkkenet på Fosshagen eller til Lier Frivilligsentral (på kontoret eller på epost).

2020 © Lier frivilligsentral