Natur- og friluftsgruppa

Bli med ut i naturen i godt lag for å tilrettelegge for bedre tilgjengelighet i Liers turområder!

Vil du ut i naturen og gjøre en forskjell for alle de som kommer på tur etter deg?

Oppgavene natur- og friluftsgruppa gjør er i samarbeid med kommunen. Dette består i å kartleggge blant annet forsøpling som må ryddes, stier som har behov for ryddig, merking og skilting. Gruppen kartelgger også behovet for klopper, sittebenker, beising, maling, reperasjoner, informasjonstavler og melder tilbake andre observasjoner til kommunen.

Gruppen arbeider i Kjekstadmarka, Finnemarka, Altanåsen i Sylling og på andre stier og turområder i Lier.

Deltakelse i natur- og friluftsgruppa kan gi meningsfylte oppgaver ute i naturen, bedre kjennskap til Liers friluftsområder, frihet til å engasjere seg når man vil, sosialt fellesskap og nye venner, samt et bidrag i å øke tilgjengeligheten i turområder.

Hvis dette kan være noe for deg, ønsker alltid gruppen nye medlemmer velkommen! Aktiviteten er åpen for oppdrag. Ta kontakt med Lier frivilligsentral hvis du ønsker kontakt med gruppa!


2020 © Lier frivilligsentral