Behov - Nasjonal dugnad mot korona

Trenger du hjelp til handling, lufting av hund eller noen å prate med?

Aldersgruppe: For alle

Meld inn ditt behov til oss, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg!

Merk at oppdrag som meldes inn til Lier Frivilligsentral utføres av frivillige. Alle oppdrag som krever helsefaglig kompetanse kan vi ikke påta oss. Vi vil gå gjennom din henvendelse og gjøre vårt beste for å imøte komme denne. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med ditt oppdrag tar vi uansett kontakt med deg. 

Helsedirektoratets rammer  for frivillig innsats:

  • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene.
  • Frivillige har taushetsplikt
  • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt.
  • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå i aktiviteten.

Merk deg hva som defineres som risikogruppen av Folkehelseinstituttet:

  • Eldre personer (65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen
2020 © Lier frivilligsentral