Besøksvenn/Turvenn /Ledsaging/reisestøtte

Noen trenger en liten tjeneste i hverdagen! Denne tjenesten er begrenset pga korona-situasjonen. All frivillig arbeid må utføres ute, og med minimum 2 m avstand. Gruppeaktivitet (ute) er max 5 personer, med 2 meters avstand.

Aldersgruppe: For alle

Mange mennesker i alle aldre trenger hjelp og støtte i hverdagen. Sammen kan vi forhindre ensomhet og hjelpe hverandre slik at vi alle for en god hverdag. 

Aktuell hjelp og støtte kan være:

Ledsaging til lege, tannlege, frisør, fysioterapaut, DPS osv.
Reisestøtte til sykehus
Handle matvarer
Gjøre ærend: gå på apoteket, biblioteket osv.
Kafébesøk
Praktisk hjelp: skifte lyspære, feste en hylle, bære ved
Turvenn
Besøksvenn

Hvordan fungerer en slik en-til-en hjelp?

Bruker, pårørende eller hjemmetjenesten kontakter frivilligsentralen og melder inn et oppdrag. Frivilligsentralen tar så kontakt med aktuelle frivillige som har anledning til å ta oppdraget, og/eller legger ut oppdraget som "Oppdrag" på Lier frivilligsentrals nettside og i appen. Merk at personopplysninger, eller sensitiv informasjon ikke lagres/legges offentlig (GDPR), og nærmere avtale med Lier Frivilligsentral er nødvendig. 

Det er også mulig å avtale faste oppdrag.

Ved en til en oppdrag fremvises legitimasjon ved fremmøte. Brukeren mottar ditt navn i forkant av avtalen. 

Å være frivillig skal ikke koste noe for den som er frivilllig. Ved bruk av egen bil skal bilutgifter dekkes av bruker med kr 4 pr km fra den frivilliges hjem og tilbake igjen. Ved bruk av drosje må bruker bestille og betale denne. Du skal ha dekket dine egne reiseutgifter tur/retur fra ditt bosted til bruker, min. kr 50 pr gang.

Som bruker av aktiviteten:
Ønsker du å ha litt hjelp i hverdagen? Vi har frivillige som ønsker å hjelpe deg, og tilbringe tid sammen med akkurat deg! Kontakt oss på frivillig@lier.kommune.no eller
tlf: 45 89 58 80, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg.

Som Frivillig: 
For noen kan akkurat du være en gnist i hverdagen. Ønsker du å gjøre en forskjell for noen som trenger en som deg?

Vil du gjøre noe for å øke trivselen og livskvaliteten til noen i Lier? Et engasjement som frivillig kan gi både deg og bruker en mer meningsfylt hverdag.

Lier Frivilligsentral formidler kontakt mellom de som trenger hjelp (bruker) og de frivillige som vil hjelpe. Du kan selv bestemme hvor mye og hva du vil bidra med.

Registrer deg på nettsiden, så tar vi kontakt med deg så fort vi kan.


2020 © Lier frivilligsentral