Frivillig - Nasjonal dugnad mot Korona

Frivillige som ønsker å bidra med f.eks. medisinlevering, handling, lufte hunder osv.

Mange ønsker å bidra med frivillig innsats, og det setter vi utrolig stor pris på! Ved å registrere deg som frivillig i denne perioden forplikter du deg ikke til å være frivillig når den nasjonale dugnaden er over, med mindre du selv ønsker å fortsette som frivillig. Velkommen er du som frivillig uansett!

Registrer din henvendelse på "Bli frivillig" på forsiden. Deretter kan du som frivillig bli kontaktet for å bidra i oppdrag fra Lier Frivilligsentral. Disse oppdragene gis i henhold til kommunens kriseledelse som følger anbefalinger og retningslinjer fra helsedirektoratet.

Dette er rammene som er satt for frivillig innsats:

  • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene.
  • Frivillige har taushetsplikt
  • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt.
  • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå i aktiviteten.

Merk deg hva som defineres som risikogruppen av Folkehelseinstituttet:

  • Eldre personer (65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen


2020 © Lier frivilligsentral