Frivillig på sykehjem eller dagsenter?

Vil du gjøre noe for å øke trivselen og livskvaliteten til eldre på sykehjem eller dagsenter i Lier? Pga. restriksjonene i koronasituasjonen sender vi ikke ut frivillige på slike oppdrag.

Aldersgruppe: For alle

Som frivillig på sykehjem og/eller dagsenter kan man bidra som turvenn, kafévenn, besøksvenn og samtalepartner, være med å dyrke litt grønt i drivhus eller krukker, lese høyt eller spille/synge sammen, gå ærend eller være ledsager, delta på arrangementer som medhjelper eller andre aktiviteter som du ønsker å bidra med.

Som frivillig, arbeider man i tillegg til de ansatte ved institusjonen og arbeidet handler ikke om å ha oppgaver på lik linje med de ansatte. 

oversikt og adresser for sykehjem og dagsenter du har være frivillig på:

Liertun, Tranby Torg 5 3408 Tranby
tlf: 32 85 35 20

Fosshagen, Fossveien 29, 3403 Lier
tlf: 32 24 11 00

Bratromveien 7/9/11, bofellesskap for demente, 3408 Tranby
tlf: 32 85 28 40

Gifstad dagsenter, Gifstadbakken 11, 3405 Lier
tlf: 32 24 38 382020 © Lier frivilligsentral